Home » Bez kategorii » Ostatnie wolne miejsca!

Ostatnie wolne miejsca!

Zgłaszanie projektu referatu na adres email Sekretariatu z wymienieniem autorów, autora wskazanego do kontaktu (telefon, adres mail) i z krótkim wyłożeniem tez mile widziane od zaraz jednak nie później jak do 20 marca. O przyjęciu projektu referatu informować będziemy wskazanego do kontaktu autora na bieżąco.