Zgłoszenia referatów – do 20.03.2017

Informacja o przyjęciu referatu i formie jego przygotowania – do 31.03.2017

Komunikat nr 2 (program ramowy Konferencji) – 10.04.2017

Zgłoszenie uczestnictwa – do 30.04.2017

Złożenie referatów – do 20.05.2017

Zamknięcie procedury recenzowania – do 30.05.2017

Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 30.05.2017

Komunikat nr 3 (szczegółowy program Konferencji) – 10.06.2017