PROGRAM RAMOWY

(według stanu ustaleń na dzień 15.05.2019)

Założenia:

 – 25 – 27 artykułów

–    6 prezentacji

–  15 minut na prezentację artykułu

–  maksymalnie  cztery referaty w sesji

–  30 minut na dyskusję

 

26.06

10.30 – 12.00     ILiM – Otwarcie Konferencji + Sesja otwarcia (3 referaty w tematyce kluczowej)  

12.00 – 14.30     Wycieczka

14.30 – 15.30     przejazd do Rosnówka i zakwaterowanie

15.30 – 16.15     obiad

16.15 – 17.45     sesja 1 (4 referaty wybrane w tematyce kluczowej)

17.45 – 18.00     przerwa

18.00 – 20.00     dyskusja panelowa „Planowanie ruchu a mobilność zrównoważona”

20.15 – …             uroczysta kolacja

 

27.06

Do 8.30                śniadanie

08.30 – 10.00     sesja 2 (4 referaty)

10.10 – 11.00     prezentacja 1 (autobusy elektryczne) i 2 (samochody elektryczne)

11.00 – 12.30     sesja 3 (4 referaty)

12.30 – 12.45     przerwa kawowa

12.45 – 13.30     prezentacja 4 (metro)

13.30 – 15.00     sesja 4 (4 referaty)

15.00 – 16.00     obiad

16.00 – wyjazd do skansenu i wieczór z grillem  

 

28.06

Do 8.00                śniadanie

08.00 – 08.40     prezentacja 3 (trafficar)

08.40 – 10.10     sesja 2 (4 referaty)

10.10 – 11.10     prezentacje 5 (aimsun) i 3

11.10 – 12.40     sesja 4 (4 referaty)

12.40 – 14.10     sesja końcowa – zamknięcie Konferencji

14.10 – 15.30     obiad

14.20                     – pierwszy autobus do Dworca Gł. PKP

15.30                     – drugi autobus (jw.)