Konferencja rozpocznie się 26.06.2019 o godz. 10:30 (Sesja otwarcia) – INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej i kontynuowana będzie do 28.06.2019 w Rosnówku – Hotel „DELICJUSZ”.

26.06 – ŚRODA

10.30 – 11.00      Otwarcie Konferencji przez prezesa SITK  Oddziału w Poznaniu 

11.00 – 11.15     Wystąpienie Honorowego Przewodniczącego Konferencji 
prof. dra inż. Wojciecha Suchorzewskiego

11.15 – 12.00     IDEA I KSZTAŁTOWANIE  RUCHUZRÓWNOWAŻONEGO (sesja 1a)
Prowadzący prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska

11.15 – 11.30     Analiza możliwości osiągnięcia celów zrównoważonej mobilności w obszarach metropolitalnych 
Romanika Okraszewska, Kazimierz Jamroz, Krzysztof Grzelec, Krystian Birr (Politechnika Gdańska), Maciej Berendt (BIK, Gdynia) 

11.30 – 11.45     Badania preferencji komunikacyjnych w obszarze metropolitalnym w kontekście mobilności
Aleksander Sobota, Renata Żochowska, Grzegorz Karoń, Piotr Soczówka (Politechnika Śląska)

11.45 – 12.00     Energetyczna oś kryterialna w planowaniu ruchu zrównoważonego
Andrzej Krych (Politechnika Poznańska, BIT- Poznań)

12:00-12:15        Dyskusja

12.15 – 14.40     Wycieczka traktem królewsko-cesarskim (Stare Miasto, Wzgórze Przemysła, Plac Wolności, Św. Marcin, Zamek, Pl. Mickiewicza)

14.40 – 15.30     przejazd do Rosnówka i zakwaterowanie

15.30 – 16.15     obiad

 

16.15 – 17.45     IDEA I KSZTAŁTOWANIE RUCHU ZRÓWNOWAŻONEGO (sesja 1b – kontynuacja)
Prowadzący  dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. Politechniki Wrocławskiej

16.15 – 16.30     Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach
Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal (Politechnika Krakowska)

16.30 – 16.45     Planowanie transportu i mobilności w świetle doświadczeń zagranicznych
Szymon Fierek (Politechnika Poznańska)

16.45 – 17.00     Uspokojenie ruchu jako forma poprawy jakości przestrzeni publicznej w centrach miast
Andrzej Zalewski (Uniwersytet Techniczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy)

17.00 – 17.15     Kształtowanie zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich w ujęciu procesowym
Grzegorz Karoń, Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Piotr Soczówka (Politechnika Śląska)

17.15 – 17.45     – dyskusja

17.45 – 18.00     –  przerwa

 

18.00 – 20.00     dyskusja panelowa – tytuł roboczy:  „PROBLEMY WĘZŁOWE KSZTAŁTOWANIA  ZRÓWNOWAZONEGO RUCHU MIEJSKIEGO WOBEC WYZWAŃ GLOBALNYCH” – prowadzący prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki , Politechnika Krakowska

 

20.20           uroczysta kolacja

 

27.06 – CZWARTEK

Do 8.30 – śniadanie

08.30 – 10.00     – ANALIZY I BADANIA RUCHU (sesja 2)
Prowadzący  dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. Politechniki Gdańskiej

08.30 – 09.00     – Skala działań infrastrukturalnych w celu osiągnięcia zrównoważonego podziału  modalnego w obszarze metropolitalnym Wrocławia 
Maciej Kruszyna, profesor Politechniki Wrocławskiej

09.00 – 09.15     – Freight Quality Partnership – doświadczenia miasta Poznania w zakresie pozyskiwania informacji na potrzeby kształtowania przepływu towarów w miastach  
Marcin Fołtyński, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

09.15 – 09.30     – KBR marzeń, czyli NSP 2021 w służbie planowania systemów transportowych
Marek Bauer, Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska

09.30 – 10.00     – dyskusja                             

10.00 – 10.15     – przerwa

 

10.15 – 11.00     PREZENTACJA: Wykorzystanie narzędzi Aimsun i Aimsun Next do modelowania wielopoziomowego i zarządzania ruchem – Łukasz Borowski, Jakub Klimkiewicz  (Siemens – artykuł w Annałach, stolik konferencyjny cały dzień)

 

11.00 – 12.30     – MODELOWANIE RUCHU (sesja 3)
Prowadząca  dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. Politechniki Śląskiej

11.00 – 11.15     – Doświadczenia z budowy modelu ruchu dla Obszaru Metropolitarnego Warszawy z wykorzystaniem innowacyjnych źródeł danych
Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Politechnika Warszawska, Łukasz Szymański, Trans-Eco, Warszawa

11.15 – 11.30     – Modelowanie skutków zjawiska ruchu wzbudzonego w analizach efektywności inwestycji drogowych w obszarach zurbanizowanych
Arkadiusz Drabicki, Andrzej Szarata, Rafał Kucharski, Politechnika Krakowska

11.30 – 11.45     – Wykorzystanie modeli ruchu do analiz wpływu organizacji ruchu drogowego na emisje zanieczyszczeń
Jacek Oskarbski, Karol Żarski – Politechnika Gdańska

11.45 – 12.00     –  Planowanie ruchu na czas przebudowy istotnych elementów sieci transportowej w obszarach zurbanizowanych
Kazimierz Jamroz, Krystian Birr,  Wojciech Kustra, Tomasz Mackun, Politechnika Gdańska

12.00 – 12.30     – dyskusja

12.30 – 12.45     przerwa

 

12.45 – 13.30     – PREZENTACJE

                               – Metro zmienia Warszawę
Jerzy Lejk, Prezes Zarządu Metra Warszawskiego

                               – Wpływ niewłaściwego parkowania na transport tramwajowy na przykładzie ulicy  Długiej w Krakowie
Hubert Waguła, MPK Kraków

                               – Autobusy elektryczne w MPK Kraków
Mariusz Szałkowski, v-prezes MPK SA Kraków

13.30 – 13.45     przerwa

 

13.45 – 15.15     – TRANSPORT PUBLICZNY (sesja 4)
Prowadzący dr hab. Inż.  Andrzej Szarata, prof. Politechniki Krakowskiej 

13.45 – 14.00     – Wydzielenie wrocławskich torowisk tramwajowych w ulicach o przekroju staromiejskim 
Jacek Makuch, Politechnika Wrocławska

14.00 – 14.15     – Związek poziomu priorytetu dla tramwajów w sygnalizacji świetlnej z zużyciem energii elektrycznej
Anna Górka, Jarosław Szustek – Tramwaje Warszawskie

14.15 – 14.30     – Problemy detekcji w realizacji priorytetu dla ruchu tramwajowego
Tomasz Folwarski, MSR – Traffic, Poznań

14.30 – 15.00     – dyskusja

15.00 – 16.00     – obiad

 

16.30                – wyjazd do Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, zwiedzenie wybranych obiektów, wieczór z grillem.             

 

28.06  PIĄTEK

Do 8.30                śniadanie

08.30 – 10.30     PLANOWANIE UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH  (sesja 5)
Prowadzący  dr hab. Inż. Piotr Olszewski, prof. Politechniki Warszawskiej

08.30 – 08.45     – Wybrane uwarunkowania dla sieci dróg i ulic w planowaniu ruchu miejskiego
Andrzej Rudnicki, Politechnika Krakowska

08.45 – 09.00     – Potrzeba aktualizacji przepisów na przykładzie ruchu pieszego
Jeremi Rychlewski, Politechnika Poznańska

09.00 – 09.15     – Dostosowane infrastruktury do potrzeb ruchu rowerowego
Andrzej Zalewski, UTP w Bydgoszczy , Andrzej Cielecki, Politechnika Warszawska, Maria Dąbrowska-Loranc, Anna Zielińska, ITS – Warszawa

09.15 – 09.30     – Problemy poprawy dostępności przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Kraśnika
Andrzej Zalewski UTP w Bydgoszczy, Kinga Byrczek, Politechnika Warszawska

09.30 – 09.45     – Obniżanie emisji transportu w planowaniu ruchu drogowego
Tomasz Polichnowski, Politraffic – Warszawa, Dagna Zakrzewska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji

09.45 – 10.30     – dyskusja          

10.30 – 10.40     przerwa

 

10.40 – 11.30 –   PREZENTACJE   

Analiza emisyjna podróży samochodem osobowym z wykorzystaniem infrastruktury kolejowo – drogowej
Maciej Andrzejewski, Mateusz Nowak, Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” w Poznaniu

Stan, rozwój i perspektywy rozwoju samochodów elektrycznych
Hubert Igliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu           

 

11.30 – 13.00     – INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO (sesja 6)
Prowadzący dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy

11.30 – 11.45     – Nowa metoda analizy przepustowości odcinków  autostrad  i dróg ekspresowych
Piotr Olszewski, Tomasz Dybicz – Politechnika Warszawska, Wojciech Kustra, Aleksandra Romanowska – Politechnika Gdańska

11.45 – 12.00     – Standardy analiz mikro-symulacyjnych ruchu w USA na przykładzie badań pasów HOV na baypasie autostradowym w Seatle
Robert Budny, Marek Cejrowski, Jacek Thiem, BIT – Poznań

12.00 – 12.15     –  Wielokryterialna optymalizacja koordynacji ruchu w arterii
Mariusz Kaczmarek, Politechnika Poznańska

12.15 – 12.30     – Wskaźniki inteligencji sygnalizacji świetlnej
Jeremi Rychlewski, Politechnika Poznańska

12.30 – 13.00     – dyskusja

13.00 – 13.15     – przerwa

 

13.15 – 14.00     SESJA KOŃCOWA
Prowadzący prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
–             krótkie podsumowanie
–              wolne głosy  
–              konkurs o nagrodę im Zbigniewa Lillpopa
–              zamknięcie Konferencji – prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki

 

14.00 – 15.30     obiad

 

14.30     – pierwszy autobus do Dworca Gł. PKP

15.45     – drugi autobus (jw.)