1. Konferencja odbędzie się w dniach 26 do 28 czerwca 2019 r. Otwarcie Konferencji przewidywane jest w Poznaniu.  Po Sesji Otwarcia i wycieczce technicznej odbędzie się poobiednia sesja panelowa w Rosnówku k/Poznania oraz uroczysta kolacja. Dalsze sesje kontynuowane będą w tutejszym hotelu „Deliciusz”. Ponadto 27 czerwca planowany jest poobiedni wypad rekreacyjny.
  2. Planowana jest prezentacja do 30 referatów, udział do 150 osób ze środowisk akademickich, biur konsultingowych i projektowych, jednostek zarządzających I operujących transportem oraz środowisk samorządowych.
  3. Obrady prowadzone będą w sesjach plenarnych.
  4. Kontynuowany będzie konkurs im. Zbigniewa Lilpopa na najlepszy debiut konferencyjny, premiowany bezpłatnym udziałem w następnej XIII Konferencji.
  5. Udział w Konferencji jest płatny. Za udział w pełnym zakresie, z dwoma noclegami, cena wynosi 1.500 zł + VAT (bez noclegów – 1.260 + VAT). Dla studentów rekomendowanych przez Kola Naukowe, dla doktorantów oraz grup delegowanych instytucjonalnie zniżka ceny może być negocjowana.
  6. Zgłoszenia udziału w Konferencji należy dokonać w Biurze Organizacyjnym (adres poniżej) do 30 kwietnia br. Zachęcamy  do zgłoszenia osób towarzyszących, dla których w trakcie sesji konferencyjnych zorganizowany zostanie program turystyczny.