Opłata konferencyjna (uwzględniająca m.in. materiały konferencyjne, koszty wyżywienia, koszt wycieczki technicznej, pracę tłumaczy, oraz koszty organizacyjne) wynosi:

– bez noclegów: 1060,00 zł + VAT

– z jednym noclegiem: 1180,00 zł + VAT

– z dwoma noclegami: 1300,00 zł + VAT

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem karty zgłoszenia uczestnictwa (dostępna na stronie internetowej). Kartę zgłoszenia należy przesłać do biura konferencji. Dla studentów rekomendowanych przez Studenckie Koła Naukowe, dla doktorantów oraz grup (minim 5 osób) delegowanych instytucjonalnie (firmowo) przewiduje się zniżki.

Karta zgłoszenia uczestnictwa