POLSKIE PROJEKTY TRANSPORTOWE DOŚWIADCZENIA, BADANIA I PRZYSZŁOŚĆ

Patronat:

Celem organizowanego cyklu konferencji jest wymiana doświadczeń naukowców i praktyków, inspiracja dla badań i wdrożeń, poszukiwanie najlepszych rozwiązań praktycznych, kształtowanie polityk transportowych w zasięgu oddziaływania obszarów zurbanizowanych w sytuacji rosnącego zatłoczenia ulic, wzrostu kosztów ruchu i obciążenia środowiska. W ramach kolejnych konferencji dokonujemy konfrontacji osiągnięć najlepszej praktyki z problemami polskich miast.

BIURO KONFERENCJI
Maria Hora-Kułakowska – (zgłoszenia, płatności)
poznan.sitk@gmail.com
Tel./fax: (4861) 853-73-07, Tel. kom. + 48 602 785 702
Łukasz Walter (sprawy organizacyjne)
lukasz.walter@bit-pozna .com.pl Tel. kom. + 48 697 792 621
Adres pocztowy: SITK RP ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

SEKRETARIAT KOMITETU NAUKOWEGO
Andrzej Krych (referaty, program sesji)
a.krych@bit-poznan.com.pl Tel. kom. + 48 601 33 77 61