NOWE ŚRODKI TRANSPORTU I FORMY MOBILNOŚCI

W transporcie miejskim pojawia się coraz więcej rozwiązań technicznych wymykających się klasycznym definicjom środków transportu.  Od Urządzeń Transportu Osobistego po hybrydowe sposoby zasilania, od eksperymentów po pilotażowe aplikacje, od współdzielenia pojazdów po inteligentne wspomaganie mobilności – rozszerza się więc pole problemów i rozwiązań klasycznej inżynierii ruchu i planowania transportu.

INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI

 • Konferencja ma charakter cykliczny, odbywa się co dwa lata i sięga tradycją 1997 roku. Organizowana jest przez Oddział SITK w Poznaniu przy merytorycznym wsparciu Politechniki Krakowskiej i Politechniki Poznańskiej.  Jest największym krajowym spotkaniem inżynierów ruchu i planistów transportu, środowisk akademickich, biur projektowych i konsultingowych oraz administracji zarządzających rozwojem transportu w instytucjach samorządowych.  Cieszy się również zainteresowaniem producentów taboru komunikacji miejskiej i regionalnej.
 • Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. Andrzej Rudnicki.
 • Szefem sekretariatu Komitetu Naukowego (KN) jest dr inż. Jeremi Rychlewski.
 • Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego (KO) jest mgr Wojciech Tulibacki.
 • Uczestnicy prezentują tematy do dyskusji wraz z publikacją w Annałach Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu. Publikacje w języku polskim lub angielskim są recenzowane i promowane w czasopismach patronujących Konferencji.
 • Zgłoszenie udziału z prezentacją powinno nastąpić na adres szefa sekretariatu KN do 17 kwietnia 2023 r. poprzez podanie tytułu, ze streszczeniem i nazwiskami współautorów, języka artykułu oraz podanie osoby kontaktowej z jej adresem poczty elektronicznej.
 • Zgłoszenie zainteresowania Konferencją, w tym udziału bez prezentacji, należy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego.

Autorom publikacji i prezentacji w tematyce kluczowej na wniosek recenzenta może zostać zapewniony bezpłatny udział w Konferencji

 

BIURO KONFERENCJI

 • Adres pocztowy: Oddział SITK w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań.
 • Adres email: poznan.sitk@gmail.com
 • W sprawach merytorycznych i naukowych: sekretarz Komitetu Naukowego Jeremi Rychlewski
  (adres: jeremi.rychlewski@put.poznan.pl, tel. 693 723 273).
 • W sprawach organizacyjnych, w tym zgłoszenia zainteresowania konferencją: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wojciech Tulibacki (adres: poznan.sitk@gmail.com,  tel. 604 509 099) lub prezes Oddziału SITK Jan Firlik (adres: jan.firlik@gmail.com, tel. 660 682 292).


Grupa ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny notowany w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Jako pierwsza firma w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Dzięki przejęciom (Grupa Energa, Grupa LOTOS, PGNiG) wszedł do grona 150 największych firm na świecie. Koncern prowadzi działalność na 9 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii i Pakistanie.