Honorowy przewodniczący:

prof. dr inż.  Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska

Sekretarze Komitetu Naukowego:

dr hab. inż. Andrzej Szarata – profesor Politechniki Krakowskiej

dr inż. Andrzej Krych – Politechnika Poznańska

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz – Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek  – Uniwersytet Techniczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Jan Kempa – profesor Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego

dr hab. inż. Maciej Kruszyna – profesor Politechniki Wrocławskiej

dr hab. inż. Piotr Olszewski – profesor Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Andrzej Zalewski – profesor Politechniki Warszawskiej i KUL

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz  – profesor Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. Renata Żochowska  – Politechnika Śląska

dr inż. Tomasz Dybicz  – Politechnika Warszawska

dr inż. Marek Litwin – ITS Polska

mgr inż. Jan Friedberg – niezależny ekspert

mgr inż. Jacek Thiem – Biuro Inżynierii Transportu PP Sp. J.

oraz  Członkowie sekretariatu Komitetu Naukowego:

dr Hubert Igliński – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr inż. Mariusz Kaczmarek – Politechnika Poznańska

dr inż. Jeremi Rychlewski – Politechnika Poznańska