KOMITET NAUKOWY XII KONFERENCJI

 

Honorowy przewodniczący:

prof. dr inż.  Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska

Sekretarze Komitetu Naukowego:

dr hab. inż. Andrzej Szarata – profesor Politechniki Krakowskiej

dr inż. Andrzej Krych – Politechnika Poznańska

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz              – Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek         – Uniwersytet Techniczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr hab. inż. Jan Kempa                                    – profesor Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy

dr hab. inż. Piotr Olszewski                              – profesor Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Andrzej Zalewski                          – profesor  Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz                        – profesor Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. Maciej Kruszyna                           – profesor Politechniki Wrocławskiej

dr hab. inż. Renata Żochowska                       – profesor Politechniki Śląskiej

dr inż. Tomasz Dybicz                                      – Politechnika Warszawska

mgr inż. Jan Friedberg                                     – niezależny ekspert

mgr inż. Jacek Thiem                                       – Biuro Inżynierii Transportu PP Sp. J.

oraz  członkowie sekretariatu Komitetu Naukowego:

dr Hubert Igliński                                               – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr inż. Mariusz Kaczmarek                                – Politechnika Poznańska

dr inż. Jeremi Rychlewski                                 – Politechnika Poznańska