KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący honorowy: Prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska
Sekretariat: Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska
  Dr inż. Mariusz Kaczmarek – Politechnika Poznańska
  Dr inż. Andrzej Krych – Politechnika Poznańska
  Dr inż. Jeremi Rychlewski – Politechnika Poznańska
  Dr Hubert Igliński – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Członkowie: Prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski

Prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz

– Politechnika Warszawska

– Politechnika Krakowska

  Prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – Politechnika Poznańska
  Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. – Politechnika Gdańska
  Dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. – Politechnika Śląska
  Dr hab. inż. Jan Kempa, prof. – Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
  Dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. – Politechnika Wrocławska
  Dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. – Politechnika Gdańska
  + Dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. – Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
  Dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. – Politechnika Śląska
  Dr inż. Tomasz Dybicz – Politechnika Warszawska
  Dr Michał Wolański`

Mgr inż. Jan Friedberg

– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

– ekspert, Kraków

  Mgr inż. Jacek Thiem – ekspert, Poznań