Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska
Sekretarze Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Bartosz Firlik, prof. – Politechnika Poznańska
dr inż. Andrzej Krych – Biuro Inżynierii Transportu
dr inż. Jeremi Rychlewski – Politechnika Poznańska
dr Hubert Igliński – Uniwersytet WSB Merito Poznań
Członkowie: Prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz – Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. – Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. – Politechnika Śląska
dr hab. inż. Jan Kempa, prof – Uniwersytet Techniczno
Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. – Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. – Politechnika Śląska
dr inż. Maciej Andrzejewski – Komitet Transportu PAN
dr inż. Tomasz Dybicz – Politechnika Warszawska
dr inż. Mariusz Kaczmarek – Politechnika Poznańska
dr inż. Krystian Pietrzak – Politechnika Morska Szczecin
dr Michał Wolański – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr inż. Jacek Thiem – Biuro Inżynierii Transportu