Home » Bez kategorii

Ostatnie wolne miejsca!

Zgłaszanie projektu referatu na adres email Sekretariatu z wymienieniem autorów, autora wskazanego do kontaktu (telefon, adres mail) i z krótkim wyłożeniem tez mile