Home » DLA AUTORÓW I PREZENTACJI

DLA AUTORÓW I PREZENTACJI

INFORMACJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW I PREZENTACJI

Do prezentacji dopuszczone zostaną autorki i dopuszczeni autorzy publikacji przyjętych do druku w Annałach Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu po pozytywnej recenzji;

 

Zgłoszenie publikacji winno nastąpić przez przekazanie pocztą mail na adres sekretarza KN krych@bit-poznan.com.pl informacji zawierających tytuł, wykaz autorów, adres osoby do kontaktu i streszczenie. Po akceptacji zgłoszenia przekazane zostaną warunki i wymagania dotyczące przygotowania artykułu do publikacji.

 

Komitet Naukowy zostanie rozszerzony w zależności od struktury tematycznej zgłoszonych publikacji.

 

Adres  Sekretariatu Komitetu Naukowego: Andrzej Krych [a.krych@bit-poznan.com.pl] , tel. kom.  + 48 601 33 77 61