ŚRODA 22.09.2021

Od 09.30 –            – rejestracja uczestników

11.00 – 11.30       –  Otwarcie: powitanie i wystąpienia gości

Sesja 1 – Nowe Technologie  – Strategie – prowadzący dr inż. Andrzej Krych

11.30 – 11.45       – Wielkopolska Platforma Wodorowa – Jacek Bogusławski – Przewodniczący Platformy, członek Zarządu  Województwa Wielkopolskiego

11.45 – 12.00       – Możliwość realizacji Wizja Zero w miastach – Kazimierz Jamroz, Aleksandra Romaszewska, Anna Gobis (Politechnika Gdańska)

12.00 – 12.20       * Wsparcie rozwoju transportu w Smart Cities przez środki Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 w Polsce – Ryszard Janecki, Grzegorz Karoń, Renata Żochowska, Aleksander Sobota (Politechnika Śląska), Grzegorz Krawczyk. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,)

12.20 – 12.35       * Warunki uzyskania sukcesu we wdrożeniu nowoczesnego – lepszego transportu miejskiego w nadchodzącej przyszłości – Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński)

12.35 – 13.05       dyskusja

13.05- 13.25         przerwa

 

Sesja 2 – Nowe Technologie – Implementacje – prowadzący  dr hab. inż. Kazimierz Jamroz (prof. PG)

13.25 – 13.40        – Mobilność jako usługa – możliwości i rekomendacje – Damian Hajduk (niezależny konsultant)

13.40 – 13.55       * Cyfryzacja transportu publicznego – kiedy wreszcie zacznie stwarzać wartość dodaną dla pasażerów? – Mirosław Czerliński (Politechnika Warszawska), Michał Wolański (SGH)

13.55 –  14.10      –  Technologia napędu wodorowego – Mateusz Figaszewski (Solaris)

14.10 –  14,25      * Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych – idea i obszar zainteresowań – Marcin Ślęzak . Małgorzata Pełka (ITS)  (online)

14.25 – 14.55        – dyskusja

14.55 – 16.15       – przerwa obiadowa

Sesja 3 – Nowe Technologie – Horyzont 2050 –  prowadzący prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (PK)

16.15 – 16.30       * Pojazdy autonomiczne a obecna infrastruktura transportu – Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska)

16.30 – 16.45       *  Przegląd badań  prognozujących wpływ pojazdów autonomicznych na funkcjonowanie systemu transportu oraz strukturę przestrzenna miast – Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska)

16.45 – 17,00       * Implementacja strumieni innowacji 3R w transporcie miejskim – Andrzej Krych  (Politechnika Poznańska)

17.00 – 17.15       * Wpływ udziału pojazdów autonomicznych w potoku na przepustowość autostrady – Michał Liedtke, Kazimierz Jamroz, Wojciech Kustra (Politechnika Gdańska)

17.15 – 17.45       – przerwa 

17.45  – 19.15      – Horyzont  2050 – lepszy transport & lepsze miasto (dyskusja:)

19.15 – 19.45       – przerwa

19.45                     – uroczysta kolacja             

Czwartek 23,09.2021

Sesja 4 – Inteligentne wspomaganie zarządzania ruchem – prowadzący dr. hab. inż. Maciej Kruszyna (prof. PWr)

08.00 – 08.15       – Zarządzanie ruchem drogowym zorientowane na poprawę jakości powietrza – Michał Kozielczyk, Michał Klimkiewicz  (Yunex, Poznań)

08.15 –  08.30      *  Wielokryterialna optymalizacja koordynacji ruchu w sieciach ulic – Mariusz Kaczmarek (Politechnika Poznańska)

08.30 – 08.45       – Analizy symulacyjne efektów informacji w czasie rzeczywistym o napełnieniu pasażerskim w sieciach transportu publicznego – Aleksander Drabicki, Andrzej Szarata, (Politechnika Krakowska) Rafał Kucharski (UoT, Delft)

08.45 – 09.00       * Zastosowanie danych z pojazdów transportu zbiorowego w usługach inteligentnych          systemów transportowych – Jacek Oskarbski, Karol Żarski,(Politechnika Gdańska), Agnieszka Chylewska (Zarząd Dróg i Zieleni  w  Gdyni)

09.00 – 09.15       – Wielomodalne planowanie transportu – utopia czy konieczność? – Damian Hajduk (niezależny konsultant))

09.15 – 09.45       – dyskusja

09.45 – 10.05       – przerwa

Sesja 5  – Modelowanie podróży i badania ruchu – prowadzący dr inż. Mariusz Kaczmarek (PP)

10.05 – 10.20       *  Analiza czasu trwania pieszych etapów podróży różnymi środkami transportu – Marek Bauer, Piotr Kisielewski (Politechnika Krakowska)

10.20 – 10.35        * Wykorzystanie technologii bezprzewodowych do modelowania podróży – Michał Zawodny (Politechnika Wrocławska)

10.35 – 10.50       * Aspekty modelowania i planowania pasażerskiego transportu metropolitalnego w GZM – Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki, Renata Żochowska, Aleksander Sobota (Politechnika Śląska), Grzegorz Krawczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

10.50 – 11.05       * Uwarunkowania organizacji przewozów pasażerskich w obszarach metropolitalnych na przykładzie GZM – Aleksander Sobota, Grzegorz  Karoń, Renata Żochowska, Ryszard Janecki, (Politechnika Śląska), Grzegorz Krawczyk (Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach)

11.05 – 11.20       * Czy można prognozować ruch w czasie pandemii? – Jacek Thiem (BIT – Poznań)

11.20 – 11.35       Pasażerski Model Transportowy jako narzędzie do prognoz ruchu dla Kolei Dużych Prędkości- Michał Pyzik (CPK)

11.35 – 11.55       – przerwa

11.55  – 13.20      – dyskusja: KBR, modelowanie, prognozowanie – kierunki rozwoju (dyskusja)

13.20       – przerwa obiadowa

14.30                     – wycieczka krajoznawcza, kolacja w plenerze

 Piątek 25.08.2021

Sesja 6 – Planowanie układów komunikacyjnych –  prowadzący  prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (PK)

08.00 – 08.15       * Klasyczny P+R już nie wystarczy – dlaczego tak jest i jak sobie z tym poradzić – Maciej Kruszyna (Politechnika Wrocławska)

08.15 – 08.30       * Kształtowanie sieci transportu publicznego na przykładzie Poznania – Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska)

08.30 – 08.45         * Dostępność transportowa węzłów przesiadkowych dla osób ze specjalnymi potrzebami – Kazimierz Jamroz, Romanika Okraszewska, Krystian Birr (P.G), Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Iwona Krzyżewska (Akademia WSB), Mariusz Zieja, Justyna Tomaszewska (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)

8.45 – 09.00       * Zasady projektowania uniwersalnego a obsługa pasażerów na dworcu Poznań Główny –    Elżbieta Plucińska, Michał Pawłowski, Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska)

09.00 – 09.15       * Kształtowanie stacji Poznań Główny dla obecnych potrzeb ruchu kolejowego – Jeremi Rychlewski Michał Pawłowski, Krzysztof Chorąży, Piotr Dolata, Marcin Jędrzejczak, Piotr Paciorkowski, Justyna Subocz, Piotr Zienowicz, Krzysztof Ławicki, Maciej Murawski (Politechnika Poznańska)

09.15 – 09.45       – dyskusja

09.45 – 10.05       – przerwa

Sesja 7 – Węzły przesiadkowe – prowadzący  prof. dr  hab. inż. Andrzej Rudnicki (PK)

10.05 – 10.20       * Tendencje zmian zachowań transportowych pasażerów komunikacji miejskiej w aspekcie ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną – Renata Żochowska, Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki, Aleksander Sobota, (PŚl) Grzegorz Krawczyk (UE Katowice)


10.20 – 10.50  Wpływ pandemii COVID-19 na zmiany mobilności na podstawie literatury światowej – Modelowanie zmian mobilności spowodowanych pandemią  COVID-19 w Warszawie na podstawie kart SIM – Piotr Olszewski i inni  (Politechnika Warszawska  – online)

10.50 – 11.20       dyskusja

11.20 -11.40         przerwa

Sesja 8 – Dyskusja – Nowe formy mobilności – prowadząca dr hab. inż. Renata Żochowska  (prof. P.Śl )

Wprowadzenie:

10.40 – 11.55       * Zarządzanie mobilnością a zarządzanie transportem – czyli jak aktywnie kształtować z       zachowania transportowe? – Michał Wolański (SGH), Miroslaw Czerliński (Politechnika Warszawska)

11.55 – 12.10       * Transport zbiorowy na żądanie w konkurencji z transportem indywidualnym – Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska ), Grzegorz Dyrkacz (MPK SA Kraków),

12.10 – 13.30        dyskusja

13.30 – 13.50       przerwa

13.50 –  14.30      Podsumowanie Konferencji – dyskusja , prowadzący dr inż. Jeremi Rychlewski

14.30                     – obiad

 

Program może ulec zmianie.