Środa 21.06
11:00-11:45 Otwarcie
11:45-13:15 Sesja 1 Nowe środki transportu: strategie
13:30-16:00  Wycieczka techniczna
16:00-17:00  Obiad
17:00-18:30  Sesja 2 Nowe środki transportu: implementacje
18:30-18:45  Przerwa kawowa
18:45-20:15  Sesja 3  Włączenie transportowe
Od 20:30       Bankiet
Czwartek 22.06
9:00-10:30    Sesja 4  Modelowanie podróży
10:30-10:45  Przerwa kawowa
10:45-12:15  Sesja 5  Mikrosymulacja ruchu
12:15-12:30  Przerwa kawowa
12:30-14:00  Sesja 6  Planowanie układów komunikacyjnych
14:15-15:15  Obiad
Od 15:30       Wycieczka krajoznawcza, kolacja
Piątek 23.06
8:00-9:30      Sesja 7   Transport krajowy i regionalny, węzły multimodalne
9:30-9:45      Przerwa kawowa
9:45-11:15    Sesja 8   Zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu
11:15-11:30  Przerwa kawowa
11:30-12:30  Sesja 9  Ramy prawne nowoczesnych rozwiązań transportowych
12:30-13:30  Podsumowanie konferencji, zkończenie
14:00-15:00  Obiad