Home » Referaty

Referaty

Stan zgłoszeń, tematów zamówionych i planowanego programu na 18.05.2019

 

Zgłoszenia artykułów

(na niebiesko: dwa tematy z trzech, 07+08 prawdopodobnie połączone)

 

01        Kształtowanie zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich w ujęciu procesowym    

Grzegorz Karoń, Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Piotr Soczówka

 

02        Analiza czynników i kryteriów wpływających na mobilność w obszarach zurbanizowanych

Aleksander Sobota, Renata Żochowska, Grzegorz Karoń, Piotr Soczówka

 

03        Co to jest chodnik? – problem aktualności definicji i przepisów na przykładzie infrastruktury dla pieszych

Jeremi Rychlewski  (być może z Damianem Kosickim)

 

04        Wskaźniki inteligencji sygnalizacji świetlnej

Jeremi Rychlewski

05        Zastosowanie modeli systemów transportu do analiz wpływu środków organizacji ruchu i usług ITS na emisje zanieczyszczeń związanych z ruchem drogowym
Jacek Oskarbski, Karol Żarski          

 

06        Dostosowane infrastruktury do potrzeb ruchu rowerowego

            Andrzej Zalewski, Andrzej Cielecki, Maria Dąbrowska-Loranc, Anna Zielińska

 

07        Uspokojenie ruchu jako forma poprawy jakości przestrzeni publicznej w centrach miast /na przykładzie Gorzowa Wlkp.

Andrzej Zalewski, Małgorzata Cieślik

 

08        Program poprawy dostępności przestrzeni publicznej (na przykładzie miasta Kraśnika)

            Andrzej Zalewski, Kinga Bryczek

 

09        Planowanie ruchu ku zrównoważonej mobilności

Andrzej Krych

 

10        Innowacje, postęp i misja w rozwoju transportu świata zachodniego.

            Andrzej Krych

 

11        Rozwój sieci ulic a planowanie ruchu w miastach

            Andrzej Rudnicki

 

12        Modelowanie skutków zjawiska ruchu wzbudzonego w analizach efektywności inwestycji drogowych w obszarach zurbanizowanych

Arkadiusz Drabicki,  Andrzej Szarata, Rafał Kucharski

 

13        Interpretacja wyników KBR w kontekście zmian podziału modalnego

Maciej Kruszyna

 

14        Podróże i podróżujący w ruchu aglomeracyjnym

Maciej Kruszyna

 

15        Skala działań infrastrukturalnych w celu osiągnięcia pożądanego podziału modalnego

Maciej Kruszyna

 

16        Standardy analiz mikro-symulacyjnych ruchu w USA na przykładzie badań pasów HOV na baypasie autostradowym w Seatle

Budny Robert, Cejrowski Marek, Thiem Jacek

 

17        Wielokryterialna optymalizacja koordynacji ruchu w arterii

Mariusz Kaczmarek

 

18        Freight Quality Partnership – doświadczenia miasta Poznania w zakresie pozyskiwania informacji na potrzeby kształtowania przepływu towarów w miastach.

            Marcin Foltyński

 

19        Planowanie transportu i mobilności w świetle doświadczeń zagranicznych

Szymon Fierek          

 

20        Nowa metoda analizy przepustowości odcinków międzywęzłowych na drogach dwujezdniowych.

Piotr Olszewski, Tomasz Dybicz, Wojciech Kustra, Aleksandra Romanowska

21        Doświadczenia z budowy modelu ruchu dla Obszaru Metropolitarnego Warszawy z wykorzystaniem innowacyjnych źródeł danych.

Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Łukasz Szymański

22        Planowanie ruchu w miastach przy uwzględnieniu zagrożeń środowiska ze strony transportu drogowego

Tomasz Polichnowski, Dagna Zakrzewska

 

23        Autobusy elektryczne  w strategiach inwestowania, układach serwisowych i zastosowaniach

Zbigniew Rusak

 

24        Wydzielenie torowisk tramwajowych w ulicach o przekroju staromiejskim

            Jacek Makuch

25        Związek poziomu priorytetu dla tramwajów w sygnalizacji świetlnej z zużyciem energii elektrycznej

Anna Górka, Jarosław Szustek

26        Analiza możliwości osiągnięcia celów zrównoważonej mobilności w obszarach metropolitalnych

Okraszewska Romanika, Jamroz Kazimierz, Grzelec Krzysztof, Birr Krystian

27        Planowanie ruchu na czas przebudowy istotnych elementów sieci transportowej w obszarach zurbanizowanych

Kazimierz Jamroz, Krystian Birr,  Wojciech Kustra, Tomasz Mackun

28        Zasady stosowania oświetlenia przejść dla pieszych z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu
Tomasz Mackun, Kazimierz Jamroz (?),Piotr Tomczuk

29        KBR marzeń, czyli NSP 2021 w służbie planowania systemów transportowych

Marek Bauer (prawdopodobnie współautor Andrzej Szarata)

 

30        Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach

Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal

 

 

ZGŁOSZENIA PREZENTACJI

 

P01                             Grzegorz Dyrkacz – Obsługa autobusów elektrycznych w Krakowie (prezentacja 1)

P02                             Huber Igliński – Stan, rozwój i perspektywy rozwoju pojazdów elektrycznych (prezentacja 2)

P03                             Trafficar – Statystyki użytkowania samochodów współdzielonych (połączone z demonstracją pojazdów) (prezentacja 3)

P04                             Jerzy Lejk – Metro zmienia Warszawę (prezentacja 4)        

P05                             Łukasz Borowski – Możliwości operacyjne badania ruchu z wykorzystaniem najnowszych wersji  oprogramowania AISUM  (prezentacja 5)

P06                             Tomasz Folwarski – Problemy detekcji w realizacji priorytetu dla ruchu tramwajowego (prezentacja 6)

 

WIZYTACJE

26.06                           – osobliwości Traktu Królewsko Cesarskiego (w tym strefa uspokojenia ruchu w Centrum Poznania) – spacer z przewodnikiem

27.07                           – pojazdy zaprzęgowe, lokomobile i wybrane atrakcje Muzeum w Szreniawie