Home » PLAN KONFERENCJI

PLAN KONFERENCJI

 

11.00 – 12.30 SESJA OTWARCIA– Instytut Logistyki i Magazynowania
11.00 – 11.15 Powitanie, wystąpienia Gości, otwarcie konferencji – Prezes Oddziału SITK w Poznaniu – Jan Firlik
  REFERATY INAUGURUJĄCE – prowadzący prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski
11.25 Nowa polityka transportowa Miasta Krakowa  na lata 2016 – 2025 w duchu  koncepcji SUMP – Wiesław Starowicz
11.40 Strategia rozwoju systemu transportu w obszarze metropolitalnym – Kazimierz Jamroz, Romanika Okraszewska, Krystian Birr, Lech Michalski. Krzysztof Grzelec, Sławomir Grulkowski,     
11.55 From current practices to a self driving future (Od obecnej praktyki do automatycznych pojazdów w przyszłości) – Frans  Middelham
12.10 – 12.40 Dyskusja
12.40 – 15.00 WYCIECZKA techniczna tramwajem  Gamma: rozbudowa PST, węzeł zintegrowany Kaponiera, automatyzacja obsługi w zajezdni tramwajowej 
15.00 – 16.30 Zakwaterowanie w Rosnówku i obiad
   
16.30 – 18.00 SESJA 1 – STUDIA I PROJEKTY TRANSPORTOWE – CZ. I – prowadzący: dr Hubert Igliński  
16.30 Pomysły polskich miast na wprowadzenie metra – Jacek Thiem
16.45 Dlaczego tramwaj – rozważania na bazie Wrocławskiego Projektu Tramwajowego            – Maciej Kruszyna
17.00 Kierunki rozwoju komunikacji autobusowej w świetle pożądanych  rozwiązań technologicznych  – Zbigniew Rusak
17.15 Analiza wariantowa wykorzystania obwodnicy towarowej w Poznańskiej Kolei Metropolitalnej  – Szymon Fierek, Damian Kosicki
17.30 – 18.00 Dyskusja
18.00 – 18.15 Przerwa
   
18.15  – 20.30 SESJA 2- MODELOWANIE RUCHU CZ.I – prowadzący:  dr inż. Mariusz Kaczmarek
18.30 Innowacyjne podejście do budowy Krajowego Modelu          Ruchu     –  Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Paweł Włodarek
18.45 Analiza zachowań komunikacyjnych użytkowników  obiektów handlowo-             usługowych  – Aleksander Sobota, Renata Żochowska, Grzegorz Karoń
19.00 Analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców obszaru RegioMOB oraz jego dostępności transportowej – Urszula Duda-Wiertel, Katarzyna Nosal, Katarzyna Solecka
19.15 Porównanie wybranych charakterystyk zachowań transportowych mieszkańców zmotoryzowanych i niezmotoryzowanychJacek Chmielewski, Paulina Olenkowicz-Trempała
19.1519.30 Dyskusja
20.30 BANKIET

CZWARTEK, 22.06.

 

08.30 – 10.30 SESJA 3- STUDIA I PROJEKTY TRANSPORTOWE – CZ. II – prowadzący: prof. PW, dr hab. inż. Piotr Olszewski
08.35 Zasady planowania obejść drogowych – Andrzej Rudnicki
08.50 Nowe możliwości rozwoju przestrzennego miast w aspekcie budowy obwodnic na przykładzie Skoczowa i Kraśnika – Andrzej Zalewski, Anita Pustelnik, Kinga Bryczek
09.05 Studia nad nowym przebiegiem zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie – Andrzej Brzeziński
09.20 Uwarunkowania i możliwości rozwoju systemów transportowych powiatów województwa lubelskiego – Andrzej Zalewski
09.35 Diagnoza i kierunki rozwoju usług ITS dla potrzeb bezpieczeństwa ruchu  –  Jacek Oskarbski, Lucyna Gumińska, Tomasz Marcinkowski, Krystian Mowiński, Izabela Oskarbska
09.50 – 10.20 Dyskusja
10.20 – 10.35 przerwa
   
   
   
10.35 – 11.55  SESJA 4 – MODELOWANIE RUCHU CZ.II – prowadzący: dr inż. Jeremi Rychlewski
10.40 Zastosowanie „big data” do budowy „sezonowych” macierzy podróży w Krajowym Modelu Ruchu – Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Łukasz Szymański
10.55 Zastosowanie Krajowego Modelu Ruchu w analizie przebiegu dróg  szybkiego ruchu przez Warszawę – Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Łukasz Szymański, Paweł Włodarek
11.10 Możliwości uwzględnienia czynników jakościowych podziału zadań przewozowych w modelach podróży – Krystian Birr
11.25 Prognozy przewozu ładunków kolejowych a dostępne dane statystyczne – Robert Kruk, Przemysław Brona, Krzysztof Ochociński
11.40 Modelowanie i analiza funkcjonowania śluz rowerowych – Anna Górka
11.40 – 12.10 Dyskusja
12.10 – 12.25 Przerwa
   
12.25 – 14.15 SESJA 5 – INZYNIERIA RUCHU DROGOWEGO – prowadzący: dr inż. Andrzej Krych
12.30 Wykorzystanie „danych z sondowania pojazdów” do wyznaczenia LOP na krajowej sieci dróg oraz opracowania rankingu ich uciążliwości – Tomasz Dybicz
12.45 Dobór sposobu sterowania sygnalizacji na skrzyżowaniu z wykorzystaniem metod heurystycznych – Gabriel Suchy
13.00       Uwarunkowania wdrożenia w Polsce usługi dozowania wjazdu na jezdnię główną – Karol Żarski
13.15 Sterowanie zależne od ruchu na ciągu skrzyżowań – Mariusz Kaczmarek, Marek Cejrowski, Tomasz Baran
13.30 Przepustowość drogi – koncepcje, definicje i problemy z praktycznym jej zmierzeniem  – Piotr Olszewski, Tomasz Dybicz, Sebastian Grabiński, Piotr Mazurek
13.45 Uwarunkowania i możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej w centrach polskich miast  na przykładzie Lublina – Andrzej Zalewski, Anna Stoffer
14.00 – 14.30 Dyskusja
14.30 – 15.30 Obiad
15.30 WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA – szlakiem kolejowym do Wielkopolskiego Parku Narodowego  – kolacja     w Osowej Górze przy ognisku

PIĄTEK,  23.06.

 

08.00 – 09.45 SESJA 6 – ZARZĄDZANIE RUCHEM W TRANSPORCIE PUBLICZNYM – prowadząca: dr hab. inż. Renata Żochowska
08.00 System Zarządzanie Ruchem Pojazdów Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie –  Józef Suda
08.15 Zarządzanie czasem w pakiecie linii       synchronizowanych  – Andrzej Krych
08.30 Ustalenie optymalnej liczby pojazdów na podstawie zorientowanego obiektowo modelu linii autobusowej –  Wiesław Dźwigoń, Vitalij Naumov
08.45 Zjawisko tzw. bus bunching w transporcie zbiorowym i odwzorowanie jego efektów w ujęciu symulacyjnym – Arkadiusz Drabicki, Rafał Kucharski, Andrzej Szarata
09.00 Sterowanie ruchem na węzłach tramwajowych – Jeremi Rychlewski, Damian Kosicki
09.15 – 09.45 Dyskusja
09.45 – 10.00 Przerwa
   
09.45 – 11.00 SESJA 7 STUDIA I PROJEKTY TRANSPORTOWE CZ.III – prowadzący: prof. PWr dr hab. inż. Maciej Kruszyna
09.45 Wybrana problematyka konstrukcji tramwaju w aspekcie jego oddziaływania z otoczeniem – Tomasz Nowakowski, Tomasz Staśkiewicz, Szymon Finke, Bartosz Firlik
10.00 Uspokojenie ruchu w centrum Poznania Grzegorz Pluta, Łukasz Walter
10.15 Wybrane problemy realizacji inwestycji transportowych w Poznaniu – Jeremi Rychlewski, Damian Kosicki
10.30 Inwestycje komunikacyjne w Krakowie  – Kazimierz Fudala
10.45 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.30 Przerwa
   
11.30 –  13.45 SESJA  KOŃCOWA – prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
11.35 – 11.45 Referat wprowadzający  – Jan Friedberg – Bariery i defekty w zarządzaniu procesami przygotowania inwestycji transportowych 
11.45 – 13.35 Dyskusja
13.35 – 13.40 Ogłoszenie laureata Nagrody im. Z. Lillpopa
13.40 – 13.45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
13.30 – 15.00 Obiad