HORYZONT 2050 – LEPSZY TRANSPORT & LEPSZE MIASTO

z następującym zakresem zagadnień

A. HORYZONT – 2050 – Platforma Problemów Granicznych w specjalnej formule dyskusji.
Wybrane przykłady:
• Historia transportu miejskiego jako doświadczenie cywilizacyjne.
• Ekonomia transportu miejskiego – czy i dlaczego musimy dopłacać do transportu publicznego?
• Miasto bez kongestii – wizja czy utopia?
• Czy planowanie miasta i transportu dla połowy XXI w. jest koniecznością czy ryzykiem?
• Miasto i transport jako struktura przestrzeni bliskich i przyjaznych.

B. Nowe technologie w transporcie

• Pojazdy autonomiczne, inteligentne drogi, sztuczna inteligencja, czysta energia na usługach mobilności.
• Modele biznesowe i strukturalne transportu przyszłości (transport współdzielony, na żądanie, systemy płatności, Serwisy Mobilności, internalizacja kosztów itp.).

C. Modelowania podróży i prognozowanie ruchu

Kontynuacja tradycyjnych wątków konferencji krakowskich (nie odbyta Modelling 2020) z wyszczególnieniem:
• Badania i modelowanie podróży w świecie po pandemii
• Planowanie i prognozowanie ruchu w krótkich i długich horyzontach czasu.

D. Planuje się także inaugurację nowego cyklu tematycznego Konferencji – Miasta w krajowych sieciach transportu. Sugeruje się na tej konferencji „Kolej na kolej”.

E. Nadal aktualne w tematyce Konferencji pozostają zagadnienia inżynierii i zarządzania ruchem oraz polityki transportowej i mobilności.