Home » DLA AUTORÓW I PREZENTACJI

DLA AUTORÓW I PREZENTACJI

INFORMACJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW I PREZENTACJI

 

  1. Językami konferencyjnymi będą polski i angielski. Referowane będą wcześniej zakwalifikowane przez Komitet Naukowy treści  artykułów.  W zależności od języka artykułu obszerny jego skrót (co najmniej na stronę) powinien być napisany w języku alternatywnym. W obu językach należy opisywać rysunki i tabele. Artykuł wraz ze skrótem powinien obejmować parzystą liczbę stron. W przypadku liczby stron większej od 12 (to znaczy 14 i więcej) o przyjęciu artykułu decydować będzie recenzent.
  2. Propozycję artykułu w formie streszczenia należy zgłosić via e-mail w Sekretariacie Komitetu Naukowego do 15 marca 2019r (adres niżej). Propozycja powinna zwierać tytuł, słowa kluczowe, nazwiska autorów, adres osoby do kontaktu, streszczenie, planowany język referatu. Po pozytywnej akceptacji przez Sekretariat przekazana zostanie formatka wraz z wytycznymi do edycji artykułu w jednej z wersji  językowych.
  3. Po zamknięciu zgłoszeń artykułów kluczową tematykę Konferencji uzupełnimy o referaty zamówione. Wraz z artykułami zakwalifikowanymi przez recenzentów zostaną one opublikowane przed Konferencją w trzecim tomie serii wydawniczej „Annały inżynierii ruchu i badań transportowych”.
  4. Artykuły powinny być przekazane do Sekretariatu KN w terminie do 20 maja 2019 r. (adres poniżej) w celu poddania ich recenzji.  Wydawca nie zastrzega sobie prawa unikalnego publikowania artykułu pozostawiając swobodę wtórnej jego edycji autorom.
  5. Przewidywany czas prezentacji wyniesie tylko 10 minut, jednakowoż program będzie zawierał szerokie okna czasowe przeznaczone na pytania i dyskusje dające szansę na rozszerzenie wypowiedzi. W szczególnych przypadkach zostanie przyznany przez  recenzentów dłuższy czas wystąpienia.

Adres  Sekretariatu Komitetu Naukowego: Andrzej Krych [a.krych@bit-poznan.com.pl] , tel. kom.  + 48 601 33 77 61